Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 21.03.2017r. nr 1703PK43 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Wii-NET Krzysztof Kogut do używania znaku w dniach od 24.03.2017r. do 23.03.2018r

Decyzja 1703PK43 z dnia 21.03.2017 r.