Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 29.04.2019r. nr 1904PM111 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę ISETT Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 29.04.2019r. do 28.04.2020r.