//Nowy uczestnik MultimediaHD Emil Fatyga

Nowy uczestnik MultimediaHD Emil Fatyga

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 29.10.2018r. nr 1810DŚ99 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę MultimediaHD Emil Fatyga do używania znaku w dniach od 29.10.2018r. do 28.10.2019r.

2018-11-21T11:39:45+00:00 21 listopada 2018|