+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik Systemia.pl Sp. z o.o.

Nowy uczestnik Systemia.pl Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 13.12.2018r. nr 1812WP100 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Systemia.pl Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 13.12.2018r. do 12.12.2019r.

2019-02-14T09:22:25+00:00 14 lutego 2019|