+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik Baltic Rent Adam Żóraw

Nowy uczestnik Baltic Rent Adam Żóraw

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 12.10.2018r. nr 1810PM98 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Baltic Rent Adam Żóraw do używania znaku w dniach od 15.10.2018r. do 14.10.2019r.

2018-11-21T11:39:51+00:00 21 listopada 2018|