Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 14.07.2020 r. nr 2007MP138 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: NETUS Renata Gieruszczak-Fikus do używania znaku w dniach od 14.07.2020 r. do 13.07.2021 r.