Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 02.06.2020 r. nr 2006MP216 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: HyperNET sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 03.06.2020 r. do 02.06.2021 r.