Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 13.05.2020 r. nr 2005MP207 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: MARKA Mariola Kardacz Produkcja Odzieży Specjalistycznej do używania znaku w dniach od 13.05.2020 r. do 12.05.2021 r.