Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 13.05.2020 r. nr 2005WP208 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: multiTK Tomasz Pohl, Krzysztof Matyjaszczyk s.c. do używania znaku w dniach od 14.05.2020 r. do 13.05.2021 r.