Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 11..05.2020 r. nr 2005DŚ206 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Viability sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 11.05.2020 r. do 10.05.2021 r.