Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.05.2019r. nr 1905MP113 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę LEDKAM BARTOSZ LORENC do używania znaku w dniach od 10.05.2019r. do 09.05.2020r.