Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 17.05.2019r. nr 1905LB114 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę Firma Produkcyjno – Handlowa „LUKS” Lucja Kisiel do używania znaku w dniach od 17.05.2019r. do 16.05.2020r.