Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 16.09.2020 r. nr 2009PM232 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: LOKIS Łukasz Frąckowiak do używania znaku w dniach od 16.09.2020 r. do 15.09.2021 r.