Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 13.03.2020 r. nr 2003MP198 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Fiberlink Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 16.03.2020 r. do 15.03.2021 r.