Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.03.2020 r. nr 2003MP197 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Beskid Media Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 11.03.2020 r. do 10.03.2021 r.