Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 13.03.2020 r. nr 2003MZ199 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej do używania Znaku w dniach od 16.03.2020 r. do 15.03.2021 r.