Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 6.10.2016 r. nr 1610SL28 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Spółkę DG net. pl  do używania znaku w dniach od 8.10.2016 r- 7.10.2017 r.

Decyzja 1610SL28 z dnia 6.10.2016 r.