Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 23.08.2016 r. nr 1608SL27 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę Centrum Usług Komputerowych GROT sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 26.08.2016 r- 27.08.2017r.

Decyzja 1608SL27 z dnia 23.08.2016r.