Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 01.12.2016 r. nr 1612DL30 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę ARKOM Mucharski Adam do używania znaku w dniach od 06.12.2016 r- 07.12.2017 r.

Decyzja 1612DL30 z dnia 01.12.2016 r.