Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 02.03.2020 r. nr 2003DŚ193 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Auxilia S. A. do używania znaku w dniach od 03.03.2020 r. do 02.03.2021 r.