Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 26.02.2020 r. nr 2002DŚ191 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Zbigniew Czech PPHU Maxpol do używania znaku w dniach od 27.02.2020 r. do 26.02.2021 r.