Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 02.03.2020 r. nr 2003DŚ192 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. do używania znaku w dniach od 03.03.2020 r. do 02.03.2021 r.