Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 28.03.2019r. nr 1903LB107 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę AMBIT Systemy Informatyczne Bogdan Kozicki do używania znaku w dniach od 28.03.2019r. do 27.03.2020r.