+48 883 188 842|info@polskikapital.org
//Nowy uczestnik AMBIT Systemy Informatyczne

Nowy uczestnik AMBIT Systemy Informatyczne

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 28.03.2019r. nr 1903LB107 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę AMBIT Systemy Informatyczne Bogdan Kozicki do używania znaku w dniach od 28.03.2019r. do 27.03.2020r.

2019-04-09T10:22:24+00:00 09 kwietnia 2019|