Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 27.04.2016 r. nr 1604SL09 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa spółkę Megakonfigurator.pl Sp. z o. o. do używania znaku w dniach od 27.04.2016 r. – 28.04.2017