Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 4.05.2016 r. nr 1605MP10 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Panią Urszulę Kołodziej – Intersieć do używania znaku Polski Kapitał w dniach od 5.05.2016 r. – 4.05.2017 r.