Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 26.04.2016 r. nr 1604MZ08 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Pana Arkadiusza Merchel prowadzącego działalność gospodarczą jako Easy Net Arkadiusz Merchel do używania znaku w dniach od 26.04.2016 r. – 27.04.2017 r.