Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 9.05.2016 r. nr 1605DL14 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ wystawiamy Korbank opinię pozytywną i upoważniamy KORBANK S.A. do używania znaku w dniach od 9.05. 2016 r. – 8.05.2017 r.