Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 4.05.2016 r. nr 1605WP11 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa spółkę Internet Wielkopolska Sp. z o. o. do używania znaku w dniach od 5.05. 2016 r. – 4.05.2017 r.