Interplus Nowym uczestnikiem

//Interplus Nowym uczestnikiem

Interplus Nowym uczestnikiem

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 6.05.2016 r. nr 1605ŁD13  o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Interplus Mariusz Mrożek, Rafał Woźniak spółka jawna do używania znaku w dniach od 9.05. 2016 r. – 8.05.2017 r.

2016-07-07T12:19:36+00:00 19 maja 2016|