Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 27.07.2020 r. nr 2007ŚL145 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk do używania znaku w dniach od 27.07.2020 r. do 26.07.2021 r.