Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 15.07.2020 r. nr 2007PL130 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Idealan Spółka z ograniczona odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 15.07.2020 r. do 14.07.2021 r.