Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 27.07.2020 r. nr 2007LB148 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: nette sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 28.07.2020 r. do 27.07.2021 r.