Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 06.08.2020 r. nr 2008ŁD225 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: GT AIR&OCEAN SP. Z O.O.  do używania znaku w dniach od 07.08.2020 r. do 06.08.2021 r.