Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2110MZ170 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Skynet Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 17.10.2021 r. do 16.10.2022 r.