Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2110MP259 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: NETMAR Mariusz Wątor do używania znaku w dniach od 28.10.2021 r. do 27.10.2022 r.