Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2108ŚL159 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Sawitar Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 21.08.2021 r. do 20.08.2022 r.