Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2108DŚ230 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: N3NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do używania znaku w dniach od 07.08.2021 r. do 06.08.2022 r.