Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2106PL128 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Rafał Sławiński SEJNET do używania znaku w dniach od 15.06.2021 r. do 14.06.2022 r.