Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2106LB133 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: INSTALNET Szabat, Rydzewski Spółka Jawna do używania znaku w dniach od 14.06.2021 r. do 13.06.2022 r.