Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2206PL128 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: Rafał Sławiński SEJNET do używania znaku w dniach od 14.06.2022 r. do 13.06.2023 r.