Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału nr 2206ŚL142 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: ARKOM Adam Mucharski do używania znaku w dniach od 26.06.2022 r. do 25.06.2023 r.