Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 10.06.2020 r. nr 2006ŚL131 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. do używania znaku w dniach od 14.06.2020 r. do 13.06.2021 r.