Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 04.06.2020 r. nr 2006MZ218 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę: ARTEX BHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do używania znaku w dniach od 05.06.2020 r. do 04.06.2021 r.