Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 05.11.2019 r. nr 1911MZ176 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę TONETIC GROUP S.A. do używania Znaku w dniach od 05.11.2019 do 04.11.2020 r.