Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 05.11.2019 r. nr 1911OP175 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Mega Centrum Plus Ryszard Żak do używania Znaku w dniach od 05.11.2019 do 04.11.2020 r.