Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 14.02.2017r. nr 1702PM35 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę  Sys-Com Miłosz Oller do używania znaku w dniach od 20.02.2017r. do 19.02.2018r.

Decyzja 1702PM35 z dnia 14.02.2017 r.