Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału dnia 14.02.2017r. nr 1702PM34 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy firmę M-Networks Sp. z o.o. do używania znaku w dniach od 20.02.2017r. do 19.02.2018r.

Decyzja 1702PM34 z dnia 14.02.2017 r.