Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 20.08.2019 r. nr 1907Śl158 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Serwis Sprzętu Spawalniczego FU NAPIKON Jacek Kiedos do używania znaku w dniach od 20.08.2019 r. do 19.08.2020 r.