Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 20.08.2019 r. nr 1907ŚK159 o nadaniu prawa do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa firmę Sawitar sp. z o.o.  do używania znaku w dniach od 21.08.2019 r. do 20.08.2020 r.