Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Kapituły Polskiego Kapitału z dnia 29.05.2019r. nr 1904PK117 o nadaniu do używania ZNAKU POLSKI KAPITAŁ upoważniamy Państwa Firmę REH4MAT SŁAWOMIR WROŃSKI do używania znaku w dniach od 29.05.2019r. do 28.05.2020r.